tierra-mallorca-rgJ1J8SDEAY-unsplash

Sprzedaż nieruchomości zagranicą przez osobę będącą rezydentem podatkowym w Hiszpanii

Sprzedaż nieruchomości zagranicą przez osobę będącą rezydentem podatkowym w Hiszpanii

Osoba fizyczna będąca rezydentem podatkowym w Hiszpanii podlega obowiązkowi podatkowemu właśnie w tym kraju. Natomiast w sytuacji sprzedaży nieruchomości położonej poza terytorium Hiszpanii nasuwają się liczne pytania, a wraz z nimi wątpliwości co do kraju, w którym należy rozliczyć się ze sprzedaży.

W poniższym artykule postaramy się rozwiać wszelkie Państwa niepewności.

Gdzie należy się rozliczyć?

Zgodnie z artykułem 8 Ustawy 35/2006 o Podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązaną do uiszczenia podatku dochodowego jest osoba fizyczna mająca miejsce zwykłego pobytu na terytorium Hiszpanii. Podatek dochodowy od osób fizycznych (hiszp. IRPF – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) odprowadzany jest od dochodu osoby fizycznej rozumianego jako ogół dochodów niezależnie od miejsca ich uzyskania, a zatem obowiązek ten dotyczy również dochodów uzyskanych poza granicami Hiszpanii, w tym dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonej poza Hiszpanią.

Sprzedaż nieruchomości położonej w Polsce

Zgodnie z regulacjami wspomnianej Ustawy, rezydent podatkowy Hiszpanii, sprzedając nieruchomość położoną poza terytorium Hiszpanii, ma obowiązek rozliczenia się z dochodu w Hiszpanii.

Jednakże artykuł 6 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (sic!) a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r. stanowi, że dochody z majątku nieruchomego mogą być opodatkowane w państwie, w którym ten majątek jest położony – a więc w naszym przypadku w Polsce.

W tej sytuacji zastosowanie będzie miał artykuł 23 ustęp 2 pkt a) Umowy, zgodnie z którym Hiszpania powinna zwolnić ten dochód z opodatkowania, ale przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku danej osoby (tzw. renta mundial) może zastosować stopę podatkową, która byłaby aplikowana w wypadku, gdyby nie zastosowano zwolnienia co do części dochodu lub majątku opodatkowanej w Polsce.

Aby otrzymać decyzję o zwolnieniu z opodatkowania należy złożyć deklarację do hiszpańskiego Urzędu Skarbowego z dokonania danej czynności prawnej jaką jest sprzedaż nieruchomości – jest to tzw. declaración de la operación en el IRPF por ganancias patrimoniales.

Warto podkreślić, że sam podatek od powyższej czynności prawnej byłby naliczony od zysku ze sprzedaży, a nie jej ogólnej wartości.

Należy także pamiętać o tym, że jeśli wartość ze sprzedaży przewyższy 50.000€ to w momencie wprowadzenia jej do obiegu w Hiszpanii pojawia się obowiązek deklaracji 720 (hiszp. Modelo 720).

W razie wątpliwości lub pytań, zapraszamy do kontaktu z polskojęzycznym prawnikiem: prawohiszpańskie@gmail.com