Marine parking of boats and yachts in Turkey. Yacht docked in sea port

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających w Polsce

W ostatnich miesiącach polska flaga zyskała na znaczeniu w hiszpańskich marinach. Po „zatrzaśnięciu drzwi” przez Holandię, której bandera nie jest już uznawana w wielu państwach UE, faworyzujące nowe polskie przepisy stały się rozwiązaniem dla setek statków.
W Polsce od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Jak wiadomo każdy jacht wymaga oficjalnej rejestracji a rejestracja łodzi pod polską banderą niesie ze sobą wiele korzyści pośród których możemy wyróżnić:

 • szybki i mało skomplikowany proces;
 • oficjalna rejestracja flagi wydana przez polskie władze;
 • brak przeglądów dla łodzi o długości do 15 m;
 • brak ograniczeń morskich – można wypływać statkiem w dowolne miejsce na świecie;
 • brak rocznych opłat za przedłużenie –certyfikat wydawany jest bezterminowo.

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

 1. Jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości co najmniej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 kW;
 2. Jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
 3. Jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

W Hiszpanii łodzie rekreacyjne o długości od 2,5 do 24 metrów muszą być zarejestrowane. Dekret królewski 875/2014 o kwalifikacjach żeglarskich w swoich postanowieniach stanowi, że obywatele hiszpańscy mogą zarejestrować łódź za granicą. Przepis ten otwiera możliwość rejestracji łodzi w Polsce.
Dokumenty niezbędne do rejestracji w Polsce:

 • Jeśli jednostka pływająca była wcześniej zarejestrowana w innym kraju, należy przedstawić świadectwo wyrejestrowania; –
 • Jeśli jednostka jest nowa wymagana jest faktura zakupu;
 • Jeśli jest z drugiej ręki, umowa kupna potwierdzająca własność;
 • Kolorowe zdjęcie przedstawiające burtę statku;
 • Kolorowe zdjęcie tabliczki z numerem seryjnym;
 • skan dowodu tożsamości lub paszportu właściciela /właścicieli jednostki;
 • Pełnomocnictwo (konieczne jest posiadanie osoby upoważnionej w Polsce);
 • Kolejną ważną kwestią jest akredytacja parametrów technicznych. Jeżeli łódź posiada deklarację zgodności CE wystarczy dostarczyć ten dokument. Choć w łodziach bez oznakowania CE (jak np. w przypadku łodzi wyprodukowanych przed 1998 r.), można go zastąpić odpowiednią deklaracją właściciela.
  W toku procesu w zależności od konkretnego przypadku może okazać się niezbędne dołączenie stosownych oświadczeń właściciela np. o miejscu zamieszkania.
  Jeżeli dokumenty nie są w języku polskim należy dołączyć tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  Rejestrując jednostkę właściciel musi zadeklarować, czy zamierza eksploatować jednostkę na wodach śródlądowych, na wodach morskich, czy też zarówno na wodach śródlądowych, jak i morskich. W przypadku zamiaru eksploatacji jednostki zarówno na wodach śródlądowych, jak i morskich, będzie ona zarejestrowana jako jednostka morska.

Dokument rejestracyjny ma wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i zawiera podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej a jednocześnie jest dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki. Jest to dokument z informacjami podobnymi do tych, jakie oferuje Zezwolenie Nawigacyjne dla statków pływających pod banderą hiszpańską.

Rejestracja jachtów i jednostek pływających odbywa się poprzez elektroniczny ogólnokrajowy system REJA24. Dokumenty w formie skanów można przesłać w formie skanów, niestety przy odbiorze certyfikatu niezbędne jest okazanie wszystkich oryginałów do czego można upoważnić pełnomocnika w Polsce. Jako profesjonaliści doświadczeni w rejestrowaniu jednostek pływających świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie. Od wypełnienia i złożenia wniosku, po kontakt z odpowiednimi urzędami i odbiór certyfikatu.