Zwolnienie z pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Zwolnienie z pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika Do bliższej analizy tej tematyki skłonił mnie wyrok hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego wydany w październiku 2019 r., który wywołał wiele kontrowersji i budził skrajne opinie na tyle, że po 4 miesiącach od jego ogłoszenia nastąpiła zmiana przepisów. Zgodnie z polskim Kodeksem pracy przebywanie Więcej…